Začínáme s Google Search COnsole

V první části naší hloubkové prohlídky nového Google Search COnsole si vysvětlíme přehledovou sekci, hlášení o výkonu a také URL inspektora.
 
Tohle je první část podrobné série o objevování uživatelského rozhraní nového Google Search Console a všech jeho funkcí, které mohou být v něm nalezeny. Začneme s přehledem a poté budeme postupovat v našem průzkumu do všech sekcí nástroje. Jakmile jsme hotovi, aktualizujeme zdroje kdykoliv, když bude přidána nová funkce.
 
Google Search COnsole (GSC) je tím nejdůležitějším z důležitých služeb, které Google poskytuje SEO konzultantům a praktikům a stejně tak vývojářům. Jsou tu kliknutí, dojmy a také informace o vyhledávaných požadavcích pro SEO konzultanty a společnosti a vývojáři mohou získat přístup velice důležité informace, což jim pomůže opravit nebo objevit některé potenciální problémy s indexací. Data se objevují v účtu GSC jakmile je ověřeno vlastnictví dané stránky, některé z těchto se mohou také stát dostupnými v Google Analytics.

(Zlepšete váš výkon v Google Vyhledávání.
Search Console nástroje a hlášení vám pomáhají měřit provoz vaší stránky a také její výkon, pomáhají vám opravit problémy, aby vaše  stránka mohla zářit ve Výsledcích vyhledávání od Google.)
 

Přehled

GSC se otevírá přehledem pro dvě primární subsekce: Výkon, pokrytí a vylepšení. Tohle je velice užitečné, když se chcete podívat na trendy kliknutí nebo od výchozího po smysluplné rozsahy dat. Odkazy ke hlášením pro každou sekci se budou otevírat individuálně.
 
Nastavte si vlastní rozsah dat, aby zahrnoval dobu do šestnácti měsíců kliknutí tak, že otevřete hlášení o výkonu pro více možností. Pokrytí ukazuje indexaci. Vylepšení ukazuje detaily o mobilní uživatelnosti, a bude zahrnovat AMP a také entity schémat, pokud budou detekovány. Je tu také nový URL Inspection tool.

Hlášení o výkonu

 
Většina SEO konzultantů a praktiků určitě bude chtít prohlédnout data sesbíraná nástrojem pro jisté strategické rozhodování. Když otevřete hlášení o výkonu, najdete nejrůznější možnosti, které vám dovolí upravit si toto hlášení – možnosti definice dat stránek, které dokáží zobrazit tabulky v reálném čase apod.
 
Upravte kritéria a vaše tabulky se okamžitě aktualizují pro stav vašeho nastavení. Použijte to k vaší výhodě, abyste analyzovali váš výkon vyhledávání a naučili se více detailů o tom, jak vlastně Google akumuluje kliknutí, dojmy a také data pozic.

Začnete tak, že zvolíte váš typ dat vyhledávání a poté rozsah dat, který se hodí pro vaše potřeby. Najděte vlastní rozsah dat, který může zahrnovat až jeden rok pro vizualizaci a až šestnáct měsíců pro tabulky dat. Alespoň při jedné příležitosti se stalo, když jsme zvolili co možná nejstarší zobrazení dat, že se Google „připravuje“ pro zobrazení těchto dat a bylo nám následně sděleno, že bychom „měli zkontrolovat nástroj za pár dní.“ Poté, co jsme zvolili počáteční data set, můžete jej dále upravit v jednotlivých specifických oblastech vašeho zájmu.
 
Klikněte na „+nové“ tlačítko v možnostech, které zahrnuje: požadavky, stránky, země, zařízení a také zobrazení ve vyhledávání. Každý z těchto filtrů má podobné uživatelské rozhraní: široké, negativní a určité, používá to slovo „obsahuje“, nikoliv „neobsahuje“ a „je určitý“.
 
Každý filtr vám dovolí porovnat dvě určité shodné hodnoty. Velice bohaté grafy, které mohou být výsledkem vašeho experimentování, mohou být spraveny a upraveny jednoduše a ihned tak, že je znovu „nakreslíte“ skrze úpravu kritérií. Čtyři velice užitečné spínače kontrolují vaše liniové grafy pro kliknutí, dojmy, CTR a pozice.
 
Zkuste nové filtry a editujte, nebo odstraňte, filtry, když se rozhodnete analyzovat něco úplně jiného. Nové uživatelské rozhraní je velice snadné na použití a lehce s ním určité relativní hodnotu klíčových slov, sekcí vaší stránky, zdroje provozu dle země, typ zařízení, které používají hledající a jak vlastně Google zobrazuje vaši stránku ve vyhledávání.
 
Osa X je vždycky vaší linií trendů dle data. Osa Y je vždycky výchozí hodnota pro kliknutí nalevo a dojmy napravo. Modrý panel „celkový počet kliknutí“ a světle modrý panel „celkový počet dojmů“ působí jako přepínače, stejně tak bílé „průměrné CTR“ a „průměrná pozice“.
 
S těmito přepínači, můžete zobrazit všechny čtyři linie najednou, ale budete muset přejíždět nad grafem pro hodnoty, když více než dvě linie grafů jsou viditelné. Všimněte si ikony zpráv na ose X, která nahrává jistý popis po přejetí kurzorem a také odvislý panel informací o kliknutí.
 
Způsob, jakým můžete pracovat s kritérii hlášení o výkonu, je velice podobný tomu, jak může praktik vyhledávání pracovat s Googlem jako takovým. Měli byste být seznámeni s pokročilým syntaxem vyhledávání, abyste mohli skutečně upřesnit výsledky vyhledávání pro vaši stránku, možná i za kombinace s klíčovými slovy a slovy v URL, které budou shodné s kategoriemi či produkty.
 
Vykonávejte stejný druh úkonů v GSC pro analýzu sekcí na vaší stránce za použití filtrů požadavků a stránky. Například, dejme tomu, že vaše stránka má správnou strukturu, filter stránky může být použit k upřesnění dat do pravidel, které mohou mapovat vaše kategorie a produkty.
 
Liniové grafy jsou skvělé pro analýzu trendů, které jsou zase užitečné pro pochopení různých milníků a také efektů určitých událostí. Avšak můžete upřesnit data do daleko menších skupin pro více detailů.
 
Data pod liniovým grafem jsou sekundárním setem filtrů pro vás k tomu, abyste si upravili data, která jsou vyjádřena ve sloupcích a řádcích. V některých případech, možnosti sekundárních filtrů mohou mít rozdílné typy shod než filtry výše zmíněné – jako jsou „větší než“ nebo „menší než“ filtry. Je to právě zde, kde můžete filtrovat průměrné CTR a také průměrné pozice.

URL Inspection tool

 
Tyhle filtry mohou být velice detailní, ovšem URL inspection tool je tím nejlepším zdrojem pro detail na úrovni stránky. Zadejte úplnou URL cestu do tohoto nástroje a nechte si naservírovat úplné detailní data ohledně indexace a procházení a jejich nálezů, což zahrnuje například dostupnost stránky pro uživatele Google vyhledávání a také odkaz k požadavkům indexace, když stránka dostupná ještě není.
 
Klikněte na „Vidět procházené stránky“ odkaz, abyste otevřeli nové okno detailních panelů pro HTML, snímky obrazovky a také pro více informací. Sekce „More info (více informací)“ je extra užitečná tehdy, pokud máte plné http záznamy o odpovědi a také informace o zdrojích stránky. Můžete najít místo pro zlepšení, například identifikaci zdroje stylu či skriptu, které mohou být kombinovány.
 
Typická stránka s moderním designem může vyžadovat spoustu externích zdrojů, aby ji vůbec mohl internetový prohlížeč řádně vykreslit tak, jak to mělo vykresleno být, což zahrnuje správné vykreslení stylů a skriptů. Pokud mohou být kombinovány do jednoho zdroje, počet požadavků, potřebných pro sestavení stránky, může klesnout.
 
Moderní nástroje vám dovolují jistou míru automatizace v rozličných technologických scénářích: avšak tyto stejné scénáře mohou představovat stejný problém s mnoha externími zdroji v porovnání s rozložením tabulek ve dnech minulých. Je nyní pravidlem kombinovat a minimalizovat (kompresovat) styly a skripty.
 
GSC ukazuje informace, které můžete použít pro troubleshooting. Tady je jeden příklad, kde zdroje stránky nejsou načítány. Detaily je identifikují jako obrázky. A je to způsobeno samotným designem této stránky. Originální obrázky pro tuto stránku jsou chráněny před hot-linkem a jednoduchou krádeží. Dává to smysl, neboť Google nemůže získat chráněné obrázky, aniž by neměl ověřenou a autorizovanou cestu k těmto zdrojům URL.
 
Poté, co zařídíte, aby měl Google přístup a mohl tyto obrázky projít, zjistili jsme, že tím pravým problémem bylo to, jak se vlastně funkce Test Live URL chová úplně jinak než hlavní hlášení inspection tool, derivovaná z pasivního procházení. Příbuzné cesty k různým částem, což zahrnuje i styly, selhávají. Test Live URL funkce požaduje absolutní cesty k vašim zdrojům, což je tou nejlepší praktikou pro SEO v každém případě.
 
Může to být trochu alarmující, vidět něco takového ve vašem GSC hlášení. Buďte připraveni na interpretaci dat ostatním, záleže na roli, kterou hrajete ve vaší společnosti.
 
Tady je příklad informace, kde je stránka v Google indexu a je blokována výjimkou z robots.txt. Chtěli bychom vidět v tomto případě odkaz z URL inspection hlášení, abychom požádali odstranění, stejně tak indexaci, kde se URL objevuje ve výjimkách robots.txt vlastníka stránky. Je to obvykle způsobeno designem stránky, jejíž vlastník chce vyjmout stránku z indexace.

Procedura odstranění požadavku je naneštěstí pouze dočasná (devadesát dnů), během této doby můžete chtít začít například s vyčerpávajícím úkolem nastavování URL, aby odpovídaly na status 404 nebo 401.

  • Odstraňte nebo aktualizujte daný obsah z vaší stránky (obrázky, stránky, direktory) a ujistěte se, že váš server vrací buďto 404 (stránka nenalezena) nebo 401 (není) http statusový kód. Non-HTML soubory (jako PDF) by měly být úplně odstraněny z vašeho serveru.
  • Zablokujte přístup k danému obsahu. Například tím, že budete vyžadovat heslo.
  • Indikujte, že stránka by neměla být indexována za použití noindex meta tagu. Tohle je méně bezpečné než ostatní metody.

 

Budoucnost nového Google Search COnsole

 
Některé hlášení, na které SEO vývojáři spoléhali pro troubleshooting ve staré verzi GSC webmaster tools, budou buď znovu dostupné v nové verzi URL Inspection tool, objeví se v hlášení o pokrytí, nebo mohou být odstraněny úplně. Tyto zahrnují zejména HTML vylepšení, Chyby procházení, Pohled Google a více.
 
Vypadá to jako pravděpodobné, že Google očekává podobné informace, které mohou být získány za použití vaší konzole databáze, za pomocí metody shell-cripting, nebo s procházecími nástroji třetích stran, avšak společnost i nadále pokračuje s přidáváním funkcí do nové verze konzole, zatímco se den, kdy stará verze přestane fungovat, přichází.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.