SMX Východní konference – rekapitulace. Sladění marketingu s cestou vašeho zákazníka

Konference nabídla velmi sofistikovaný postup, jak kalibrovat váš marketing, obchody a vůbec obsah pro nejrůznější osoby na různých stupních jejich „buyer journey – cestě ke koupi“.
 
NEW YORK – sladění Vašich marketingových postupů s cestou vašeho zákazníka od počátečního oslovení až po úspěšný prodej, prezentace, která se odehrála na SMX východní konferenci tuto středu, nabídla velmi ucelený pohled na to, jak marketing, obchody a obsah musí být slazeny a kalibrovány, upraveny, dle stádia zákazníka, ve kterém se právě nachází, abyste produkovali ty nejlepší výsledky.
 
Celý výstup reprezentoval trochu idealizovaný proces nebo postup, který spousta společností zanedbává a nedaří se jim jej aplikovat v praxi.
 
Řečníce Amy Bishopová z Cultivative a Heather Cooanová z HDC Digital představily obrovské množství informací v limitovaném čase a i tak to bylo nesmírně zajímavé a poučné.
 

  1. Objektivní nastavení a plánování reklamní kampaně
  2. Pochopení rozdílů mezi cestou zákazníka a obchodním procesem
  3. Rozlišování mezi zákazníkem a cestou zákazníka
  4. Segmentování publika a vytvoření osobností zákazníků
  5. Identifikace vaší značky a vyjasnění si vašeho marketingu
  6. Marketingová automatizace a lead scoring
  7. Vytváření rozličných úrovní na cestě zákazníka
  8. Užívání dat Vašich i třetích stran k pochopení toho, jaký obsah je třeba pro daný segment
  9. Soulad individuálních kampaní s jednotlivými úrovněmi či segmenty
  10. Měřící metody

 
Zatímco několik málo společností dělají všechny tyto kroky anebo je dělají opravdu dobře, prezentace také obsahovala jistý graf pro společnosti, který jim měl lépe nastínit, kde ty největší výzvy a mezery pro jejich byznys existují a také obsahoval jisté nástroje, jak je identifikovat.
 
Když byla položena Heather Cooanové otázka, kde vidí nejvíce chyb, řekla, že nejvíce společnostem se daří na začátku a na konci celé této cesty, ale selhávají přesně v té prostřední části, kde se nejčastěji objevuje vysoce zaměřené reklamy na určité skupiny a především probíhá velmi intenzivní živá, ale i emailová, interakce.  Řekla také, že spousta společností nijak zvlášť nedbá na jejich CRM data ani je řádně neslaďuje.
 
Amy Bishopová řekla, že odborníci v těchto metodách mohou být opravdu pomocní při poskytování jistého pohledu a pro jistý výstup celkové analýzy, kde navrhují jisté postupy. K tomu všemu ještě dodává a opravdu klade důraz na to, aby, pokud chce být společnost úspěšná, jednotlivé oddělení společnosti zabývající se marketingem, obchodem a dalším byly na jedné vlně – aby tyto oddělení navzájem sdílely informace a aby prohlédly, že jsou spojovány jednotným záměrem a úmyslem – vydělat co nejvíce.