Jak vylepšit hodnocení ve vyhledávání jenom za použití strategie interních odkazů

Máme pro vás tyto tři příklady modifikace architektury stránky, která může nabídnout velké SEO výhody v digitálním marketingu a může také zlepšit i v konečném důsledku vaše hodnocení v Google vyhledávání.
 
Odkazy, dokonce i uvnitř na vaší stránce, ukazují jednotlivé vztahy mezi různými skupinami obsahu. Přes odkazy také přenášíme mezi stránkami hodnotu a důležitost. A ještě důležitější je to, že interní odkazy definují strukturu vaší stránky. Zdravá strategie vnitřních odkazů činí daleko jednodušší indexování či hodnocení pro vaši stránku na Google, stejně tak jako tvoří tato strategie daleko lepší poměry v počtu kliknutí a poměr konverzí pro uživatele, kteří mohou najít to, co hledají. Ještě předtím, než se začneme dívat na jednotlivé tři příklady, které jsme pro vás připravili a které vám pomohou zlepšit vaše SERP hodnocení, pojďme se ještě podívat na některé základní principy interních odkazů:

 • Čím více odkazů stránka dostane, tím větší váhu ji Google přisuzuje. Stejně jako s externími odkazy, které indikují celkovou hodnotu s ohledem na další stránky na internetu, vniřní odkazy pomáhají Google určit důležitost dané části s ohledem na další části na vaší stránce.
 • Vnitřní odkazy jsou tak důležité pro Google, že samotná společnost nyní považuje číslo tisícovku interních odkazů jako docela „rozumné číslo“ odkazů na jednu stránku. Nezapomeňte také na to, že tyto interní odkazy zahrnují všechny odkazy na titulu stránky, patičce, menu a také na okrajích.
 • Odkazování je tak silný nástroj, že může (aniž byste to zamýšleli) poskytnout neparalelní zlepšení relativně nízko-hodnotným stránkám, které dostávají daleko větší počet interních odkazů, jako odkaz „domů“, „o (něčem) nebo také stránky kontaků.
 • Odkazy s čerstvým obsahem vydávají čerstvé signály a mohou, tedy, signalizovat nový obsah také pro Google, kterému pomůžete vaše stránky daleko lépe procházet.

 
Vyzbrojeni těmito informace se nyní můžeme podívat na tři základní strategie, které můžete použít s vašimi vnitřními odkazy pro zlepšení vašeho SEO.
 

Zlepšete hodnocení tím, že zredukujete „hloubku“ stránky

V červnu tohoto roku John Mueller tak nějak nadhodil v Google WEmaster central hangout, že hloubka kliknutí – to je počet kliknutí potřebných k tomu, abyste se dostali na danou část stránky, pokud začínáte na její domovské stránce – je důležitým faktorem pro SEO. Části stránky, které jsou daleko blíže domovské stránce mají daleko pozitivnější pozornosti od Google. To jsou ostatně dobré zprávy, protože to může znamenat rychlé výhry pro internetové stránky s komplexními a hlubokými strukturami. OnCrawl pomohl internetovým stránkám v e-komerci, classfields a také v seznamech prací pro zlepšení pozice hodnocení a také zlepšení UX tím, že redukoval jejich celkovou hloubku kliknutí (přiblížil je domovské stránce).
 
 
Na základě těchto statistik pro jednotlivé internetové stránky jsme zjistili, že hloubka stránky může být redukována několika jednoduchými způsoby:

 • Zvýšením počtu doporučených nebo podobných části stránek, které se objevují na stránce produktů nebo seznamu volných pracovních míst. To znamená nárůst interních odkazů uvnitř v jednotlivých kategoriích nebo mezi podobnými kategoriemi, což může mít za následek přiblížení daleko hlubších částí stránky blíže k domovské stránce.
 • Zvášením počtu vysoko-úrovňových kategorií. Tím, že zdvojnásobíte počet kategorií, které jsou uvedeny na domovské stránce, se dostane daleko více částí stránky, které jsou uvedeny v těchto kategoriích, blíže k domovské stránce.
 • Snížením počtu prohlédnutelných stránek v jednotlivých seznamech kategorií.  To může být docíleno zvýšením počtu jednotlivých věcí na jednu část stránky, ale také to může být docíleno zčásti zvýšením počtu vysoko-úrovňových kategorií, což bude mít za následek daleko méně předmětů v každé jednotlivé kategorii. Pokud má kategorie sedm částí stránky a ty se zredukují na pět, počet URL vypsaných na té šesté a sedmé části se posunou minimálně o dvě kliknutí.

 
Díky těmto jednoduchým druhům modifikací jsme zjistili, že je velice jednoduché zredukovat celkovou hloubku stránky z nějakých padesáti na patnáct úrovni hloubky, což neskutečně pomohlo také v hodnocení stránky u Google.
Stránky řazené podle hloubky

Také jsme zjistili pozorováním to, že díky následujícím zlepšením, které pomáhají zredukovat hloubku, se produktové katalogy stránek e-komerce procházejí v crawlerech daleko rychleji a samotné procházení zabere daleko méně času. Což má ve výsledku ten efekt, že nové produkty jsou objeveny daleko efektivněji Googlem. To znamená, že prodej, propagace a další komerční kampaně jsou více efektivní a více ziskové.
 

Zlepšete hodnocení stránek vytvářením rozdělovačů obsahu

Pro stránky, které využívají obsahový marketing k tomu, aby jim rostla jejich stránka a zvýšila se jejich autorita v jisté selekci témat, interní odkazování může značně pomoci protlačit jejich obsah dopředu a popohnat jej k daleko lepším výsledkům. Tím, že posílí klíčové subjekty a seskupení příbuzných obsahů okolo jedné části stránky, které pro ně bude základním pilířem, může zlepšit celkovou autoritu všech částí stránek v daném tématu a získat pozici v SERP.
 
Stránky ve struktuře vs hodnotící stránky

Segmentování vaší stránky s použitím OnCrawl na základě obsahových rozdělovačů (content hubs) pomůže ve vizualizaci struktury interních odkazů uvnitř jednotlivých rozdělovačů a mezi tematickými skupinami obsahů. To vám také umožní sledovat jednotlivé klíčové indikátory pro každý obsahový rozdělovač a také vám pomůže potvrdit nárůsty v počtech, jako jsou organické návštěvy webu, hodnocení, čerstvé hodnocení a také frekvence procházení. Obsahový rozdělovač:

 • skládá se z několika částí stránek s obsahem na vaší stránce, které mají velmi podobné či blízké téma nebo klíčová slova
 • Je strukturován okolo základního pilíře (určité části stránky), autoritativní části na vaší stránce, která pokrývá dané téma, ve kterém by se vaše stránka chtěla ukázat jako expert a které odkazuje v jejich ukotveném textu k obsahovému tématu daného rozdělovače.
 • Používá interní odkazy mezi jednotlivými částmi, aby posílil vztah mezi těmito částmi stránky. Tyto odkazy by měly, pokud je to rozumné, používat slova příbuzná s ostatním obsahem v jednotné tématice v jejich ukotveném textu.

 
Typicky vaše pilířová část stránky bude ohodnocena dobře. Struktura interních odkazů od této stránky ke stránkám v tomto rozdělovači bude distribuovat autoritu získanou tou pilířovou stránkou do všech ostatních příbuzných stránek. Tento transfer autority je příkladem teorie důležitosti stránky v praxi. Používáním interních odkazů pro budování tematicky jednotných rozdělovačů obsahu může zvýšit autoritu celé domény a vylepšit poměr kliknutí na vaší stárnku. Čím více stránek je umístěno v těchto skupinových odkazech jednotného zaměření a propojeno mezi sebou navzájem, tím lépe se tato skupina obsahů hodnocení v SERP.
 

Zlepšení hodnocení u určité skupiny stránek

Práce s internetovými stránkami, které používají sezónní kampaně, nebo dokonce takové kampaně, které jsou závislé na nějaké události, znamená, že OnCrawl viděl znovu a znovu, jak mohou strategie interních odkazů zlepšit stránky, které jsou extrémně ziskové v některých velmi specifických a časových úsecích. Například různé dovolenkové speciály, akce a akce na lístky na různé události by všechny měly být propagovány během jistého časového úseku ještě před danou akcí. Abyste propagovali takovouto skupinu spojenou s nějakou událostí:

 • Je třeba vytvořit jistou „přistávací stránku“ (landing page) optimalizovanou pro vyhledávací žádosti, která je spojená s touto událostí. Tato stránka by měla obsahovat dostatek textu pro správné hodnocení pro cílené vyhledávané výrazy a měla by být velmi úzce spojena a sdružena okolo tématu dané události. Je daleko lehčí propagovat bohatou přistávací stránku s relevantním tématem než mnoho produktových stránek.
 • Je třeba umístit datum a nějaké odpočítávání na přistávací stránku. Odpočítávání může pomoci zavést změny v obsahu a zvýšit frekvenci procházení.
 • Je třeba vytvořit obsahové rozdělovače (content hub) a odkazovat k těmto jednotlivým obsahovým stránkám z přistávací stránky. Obsah, v tomto případě, bude pravděpodobně existovat na stránkách vaší vlastní webovky a může obsahovat stránky události, podobné produktové stránky, podobné články, podobné kategorie a tak dále. To pomůže distribuovat popularitu od hodnotící přistávací stránky ke stránkám, na které odkazuje.
 • Je třeba používat interní odkazy k propagování přistávací stránky na vaší webovce. Odkazujte na to z domovské stránky za použití relevantního ukotveného textu a umístěte to na pozici velké hodnoty ve vašem menu, takže to uděláte dostupné z vysokého počtu jednotlivých stránek na vaší webovce.