Jak Google určuje důležitost webu

Boj proti nežádoucímu obsahu jede na plné obrátky a to s sebou přináší mnoho otázek, které se týkají samotného procesu ale i vlivu na ostatní odvětví. Jednou z těchto otázek je i to, jak Google určuje důležitost webu a jaký systém k tomu používá. Podívejme se na tento systém důkladněji a seznamme se s postupy, které Google využívá.
 
Začátky určování
Když společnost Googlu začínala s určováním vlivu webových stránek, používala k tomu systém PageRank, který procházel všechny odkazy na webu a podle nich přiradil webu hodnocení.
 
Samozřejmě se nejednalo pouze o počet odkazů, ale také o jejich kvalitu, zaměření a důležitost. Ve výsledku tak i web s několika odkazy mohl obsadit první pozice a to díky vysoké kvalitě propojených webů.
 
Stejně tak platilo, že i když má webová stránka mnoho odkazů a propojení, neznamená to nutně, že se umístí na předních pozicích tohoto systému.
 
Určování vlivu nyní
Propojení, odkazy a obsah jsou stále těmi nejdůležitějšími faktory, které rozhodují o hodnocení i umístění. I přes to se ale do hodnocení promítají i jiné faktory a to například Google RankBrain system. Celkově je to pak více jak 200 faktorů, pomocí kterých Google vliv přiděluje.
 
Žádný z těchto faktorů nepůsobí tak, jak dříve působil PageRank a na základě jednoho faktoru tak nelze získat velký vliv a dobré umístění.
 
Jedním z faktorů jsou také kontroloři kvality, o kterých jsme Vás již dříve informovali. Pomocí předepsaného systému přiřazují webům status, který má pomoci algoritmům lépe vyhodnotit, zda je obsah závadný či nikoli.
 
Rozdělení vlivu pro každou stránku
Jednou z mnoha otázek u tohoto systému bylo to, zda je vliv přidělen celému webu nebo jednotlivým odkazům a stránkám. Google se k této otázce vyjádřil a uvedl, že každá stránka dostává svoje vlastní hodnocení. Předchází se tím globálnímu efektu, kdy by i špatná stránka mohla mít dobré hodnocení díky zbytku webu.
 
 
I celý web své hodnocení dostane. Ověření vydavatelé budou mít lepší hodnocení, nežli weby, které se objevily během jedné noci. Rozdíl by ale měl být minimální a rozhodující by tak měl být primárně obsah, který se na webu bude nacházet.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.